رویدادی های صبری

رئيس شوراهای حل اختلاف استان كرمان خبر داد:

با رضايت اوليای دم 18 محكوم به قصاص در کرمان از اعدام رهايی يافتند

١٠ آذر ١٣٩٨
با رضايت اوليای دم 18 محكوم به قصاص در کرمان از اعدام رهايی يافتند

رئيس شوراهای حل اختلاف استان كرمان گفت: در8 ماهه نخست سال جاری تعداد 18 فقره پرونده قتل با همت و تلاش اعضاء شوراهای حل اختلاف ويژه زندان استان كرمان منجر به جلب رضايت از اوليای دم و رهايی محكومين به قصاص از مجازات اعدام شده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "مهدی تقی زاده" گفت: شعب حل اختلاف ويژه زندان در استان كرمان موفق شده اند با صلح و سازش فی مابين طرفين اختلاف، مشكلات يك هزار و 679 زنداني را برطرف كرده و در اين رابطه953  زندانی اززندان های اين استان رهايی يابند.

وی افزود: خوشبختانه به همت شوراهای حل اختلاف در زمينه آزادی زندانيان از طريق ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوا، با يك رشد 75 درصدی مواجه هستيم.

وی همچنين با اشاره به منويات و تأكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت ترويج فرهنگ صلح و سازش و تقويت شوراهای حل اختلاف در جهت افزايش نيافتن تعداد زندانيان در جامعه افزود: شوراهای حل اختلاف ويژه زندان موفق شدند در 8 ماهه سال جاری  از 3 هزار و 67 فقره پرونده وارده به شعب 2هزار و 931 پرونده را مختومه نمايند .

معاون قضايی رئيس كل دادگستری استان كرمان تصريح كرد: شعب شوراهای حل اختلاف ويژه زندانيان نقش بسيارمهمی در اخذ رضايت از شاكی، ايجاد صلح و سازش و حل و فصل پرونده های مددجويان ايفا می كند.


نظر خود را ثبت کنید

comment