آخرین اخبار:

گزارش های صلح وسازش

رهایی یک قائمشهری از چوبه دار به حرمت بانو فاطمه زهرا(س)

٠٦ خرداد ١٤٠٣

زندانی ۳۳ ساله قائمشهری با بخشش و گذشت اولیاء دم و به حرمت حضرت فاطمه زهرا(س) از اجرای قصاص نفس رهایی پیدا کرد.

زندانی ۳۳ ساله با بخشش و گذشت اولیاء دم از اجرای قصاص نفس رهایی پیدا کرد. 

 برای جلب رضایت، شورای حل اختلاف زندان قائمشهر چندین جلسه با اولیاء دم برگزار کرد و مددکاران اجتماعی هم پیگیر این موضوع بودند ولی گرفتن رضایت از اولیاء دم امکان پذیر نبود.


رئیس زندان قائمشهر با بیان اینکه در آخرین روز مانده به اجرای حکم قصاص، اولیاء دم رضایت دادند، اظهار کرد: با تلاش شورای حل اختلاف، صلح و سازش انجام شد و اولیاء دم به حرمت و قداست حضرت فاطمه زهرا (س) از اجرای حکم قصاص صرف نظر کرد.

 این زندانی ۳۳ ساله محکوم‌به قصاص بود اما با اقدام نیک و خیرخواهانه اولیاءدم و گذشت از حق خود، پس از ۸ سال از حکم قانونی رهایی و زندگی دوباره پیدا کرد.

نظر خود را ثبت کنید

comment