کمپین صبر

ستاد ملی صبر اراده ای است برای صلح، بخشایش و رضایت. اراده ای که با قول من و تو ملی خواهد شد. در کمپین صبر به خودمان قول می دهیم در عین حال که حق و حقوقمان را می دانیم، ببخشیم، گذشت کنیم و بگذریم. این قول هنر امروز من و هویت فردای فرزندم است. قول های اعضای کمپین صبر را ببین و قولی بده. قولی از جنس #من_میبخشم

قول میدم که...

آسایش دو گیتی تفسیرش این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

قول میدم که...

صبور باشم و گذشت داشته باشم

قول میدم که...

ازاین به بعد خشم خودم را کنترل کنم

قول میدم که...

آنچه شایسته انسانیت است رنگ شادی پذیرد ....

قول میدم که...

آستانه صبر خود را در مشکلات و سختی ها بالا برده و با خوشرویی با دیگران برخورد نمایم

قول میدم که...

در شرایط مختلف اولین و آخرین انتخابم رو صبر قرار بدم و در شرایطی که امکانش هست به دیگرانم کمک کنم که انتخابشون صبر باشه :)

قول میدم که...

کز کار خلق یک گره بسته وا کنم...

قول میدم که...

صبور باشم.

قول میدم که...

صبورتر باشم

قول میدم که...

همانند قبل، می گذرم تا خدا نیز از من بگذرد.

قول میدم که...

در مواجه با مشکلات و درگیری ها با سایرین صبور باشم و بی منت کمک کنم و کینه را کنار گذاشته و به گذشت و بخشش سلامی دوباره کنم.

قول میدم که...

ببخشم و كمك كنم

قول میدم که...

ببخشم ببخشم تا خودم راحت باشم! درونم آروم باشه خالي از هر نوع عصبانيت،عقده و ناراحتي ميبخشم تا علاوه بر خودم يك نفر ديگر نيز شاد باشد .!

قول میدم که...

من می بخشم

قول میدم که...

هميشه ببخشم، هميشه منصف باشم، قضاوت نكنم، خودم رو جاى ديگران بذارم و بعد باز هم ببخشم، هيچ وقت هيچ قدمي در جهت گرفتن زندگى بر ندارم و قول ميدم ديگران رو هم به اين كارها تشويق كنم

قول میدم که...

به امضاي كمپين بپيوندم

قول میدم که...

قول می دم که همیشه ببخشم

قول میدم که...

ببخشم

همراهان کمپین صبر