حامیان

محمود پاک نیت
علی دهکردی
شهریار بحرانی
سید احمد میرعلایی
فریدون جیرانی
علیرضا رئیسیان
همایون اسعدیان
حبیب دهقان نسب
اصغر همت
علی ضیا
زنده یاد علی معلم
محمود پاک نیت
سید جواد هاشمی
حسام الدین سراج
شهره لرستانی
کیانوش عیاری
مجید مظفری
جهانگیر الماسی
حسام الدین سراج