گزارش های صلح وسازش

آزادی یک زندانی محکوم به قصاص در نیکشهر

آزادی یک زندانی محکوم به قصاص در نیکشهر

١٣ آذر ١٤٠١
آزادی یک زندانی محکوم به قصاص در نیکشهر

با تلاش رئیس حوزه قضایی نیکشهر، اعضای شورای حل اختلاف، بزرگان و ریش سفیدان و ستاد ملی صبر یک فقره پرونده قتل در شهرستان نیکشهر به سازش ختم و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت.

با تلاش رئیس حوزه قضایی نیکشهر، اعضای شورای حل اختلاف، بزرگان و ریش سفیدان و ستاد ملی صبر یک فقره پرونده قتل در شهرستان نیکشهر به سازش ختم و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان، پس از وقوع یک فقره قتل در شهرستان نیکشهر در سال 84 اقدامات لازم برای دستگیری قاتل صورت می گیرد.

پس از دستگیری قاتل و صدور حکم قصاص قتل عمدی و انجام تمامی مراحل قانونی اقدامات لازم برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز می شود.

با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری چندین جلسه صلح و سازش با حضور اولیای دم، در نتیجه رضایت آنها جلب و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی می یابد.

نظر خود را ثبت کنید

comment