رویدادی های صبری

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار:

یک محکوم به قصاص در شهرستان گلبهار به زندگی بازگشت

٠٩ تير ١٤٠١
یک محکوم به قصاص در شهرستان گلبهار به زندگی بازگشت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار از رهایی یک محکوم به قصاص نفس با تلاش حوزه دادستانی گلبهار خراسان رضوی خبر داد.

روابط عمومی ستاد ملی صبر - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار از رهایی یک محکوم به قصاص نفس با تلاش حوزه دادستانی گلبهار خراسان رضوی خبر داد.

حمید علیزاده اظهار کرد: در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در یک پرونده مربوط به قصاص، با تلاش و پیگیری های دادستان و دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب گلبهار خراسان رضوی و توصیه به صلح و سازش، رضایت اولیای دم جلب شد و محکوم از قصاص نجات یافت.

نظر خود را ثبت کنید

comment