رویدادی های صبری

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد:

استفاده از ظرفیت روحانیت، ائمه جمعه و جماعات و معتمدان محلی در اشاعه صلح و سازش

١٩ خرداد ١٣٩٨
استفاده از ظرفیت روحانیت، ائمه جمعه و جماعات و معتمدان محلی در اشاعه صلح و سازش

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با مسئولین و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان هرمزگان، بر لزوم استفاده از ظرفیت ارزشمند روحانیت، علما، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین محلی در جهت فسخ خصومات و اشاعه فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "علی صالحی" در این نشست اظهار داشت: همانطور که فلسفه تشکیل شورا‌های حل اختلاف بر اساس ایجاد صلح و سازش استواراست، ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی به منظور دستیابی به این مهم امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در جهت فسخ خصومات و به صلح و سازش رساندن برخی موارد اختلافی باید از ظرفیت ارزشمند روحانیت، علما، ائمه جمعه و جماعت و معتمدین محلی استفاده کرد و لازم است رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی این مسئله مهم را مدنظر داشته باشند و همکاری و نظارت نمایند تا بتوانیم در اشاعه فرهنگ صلح و سازش نقش مؤثری ایفا نماییم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه شورا‌های حل اختلاف بخشی از خانواده دادگستری است، یادآور شد: رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی باید به صورت مستمر از شعبات شورا‌های حل اختلاف بازدید وبه مشکلات این مجموعه رسیدگی کنند.

نظر خود را ثبت کنید

comment