رویدادی های صبری

رئیس دادگستری دزفول:

حل و فصل پرونده اختلاف بر سر زمین های کشاورزی پس از ۴۰ سال در دزفول

٢٥ فروردين ١٣٩٨
حل و فصل پرونده اختلاف بر سر زمین های کشاورزی پس از ۴۰ سال در دزفول

رئیس دادگستری دزفول گفت: پرونده اختلاف بر سر زمین های کشاورزی بین موجر و مستاجر پس از 40 سال با تلاش و کوشش اعضاء شعبه 2 شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "محمدیار ممبینی" با اعلام این خبر گفت: فردی در سال ۱۳۵۸ زمین های کشاورزی را به فرد دیگری اجاره می دهد و درسال ۱۳۶۷ قرار داد اجاره زمین ها به پایان می رسد ولی مستاجر مدعی بود که من هم دراین زمین ها سهمی دارم و از تخلیه این زمین ها خودداری می کند و بین موجر و مستاجراختلافی پیش می آید.

ویافزود: بعد از فوت موجر، ورثه او به دنبال حل و فصل موضوع زمین می شوند ولی تلاش آنها نتیجه نمی دهد و سال ها طرفین با شکایت از همدیگر در دادگاه دزفول، اختلاف آنان عمیق تر شد.

رئیس دادگستری دزفول در ادامه بیان کرد: با ارجاع این پرونده جهت ایجاد صلح و سازش بهشعبه ۲ شورای حل اختلاف دزفول، بلافاصله اعضاء زحمتکش این شعبه با ورود به پرونده و تشکیل چندین جلسه و حضور در محل زمین های کشاورزی طرفین که ارزش این زمین ها طبق کارشناسی صورت گرفته به بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد گردید. خوشبختانه تلاش وکوشش اعضاء این شعبه به ثمر نشست و ورثه موافقت کردند که ۲۰۰۰ متر از این زمین هارا به مستاجر واگذار و مابقی بین ورثه تقسیم شود و این پرونده پس از ۴۰ سال کش مکش با صلح و سازش مختومه شد.

نظر خود را ثبت کنید

comment