آخرین اخبار:

گزارش های صلح وسازش

دیدار جمعی ازصلح یاران با روسای قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه

٠٥ تير ١٤٠٢
دیدار جمعی ازصلح یاران با روسای قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه

دیدار جمعی ازصلح یاران وسران طوایف بخش بروات با جناب آقای دکتر افشاری ریاست محترم حوزه قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه

در این دیدار که باحضور امام جمعه محترم وبخشدار محترم بروات برگزارگردید،رییس دادگاه  بخش از زحمات صلح یاران ونقش مثبت وتأثیر گذار آنها برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی خانوادگی و رفع اختلاف درپرونده های متعدد ارجاعی دیگر،تشکر و قدردانی  نمودند. 

در پایان این دیدار با اهداء لوح تقدیر از صلح یاران فعال وپرتلاش تجلیل بعمل آمد.

ستاد صبر استان کرمان


نظر خود را ثبت کنید

comment