گزارش های صلح وسازش

صلح و سازش پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز در دزفول

١٩ مرداد ١٣٩٨
صلح و سازش پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز در دزفول

رئیس دادگستری دزفول گفت: با تلاش و کوشش اعضاء شعبه 9 شورای حل اختلاف دزفول پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال منتهی به صلح و سازش گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، محمدیار ممبینی رئیس دادگستری دزفول با اعلام این خبر گفت: پرونده اختلاف مطالبه وجه چند کشاورز در این شهرستان به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و تشکیل چند پرونده حقوقی دیگر با ارجاع این پرونده به شعبه 9 شورای حل اختلاف دزفول جهت ایجاد صلح و سازش، در مرحله اول این چند کشاورز باهم به تفاهم نرسیدند و قاضی شورا آن را به دادگاه عودت داد ولی بعد از مدتی با اصرار طرفین پرونده دوباره به شعبه 9 شورای حل اختلاف دزفول ارجاع داد شد و اعضاء دوباره تلاش کردند تا بین این چند کشاورز صلح و سازش ایجاد کنند.

وی افزود: خوشبختانه تلاش و کوشش اعضاء این شعبه پس از برگزاری چندین جلسه به نتیجه رسید و این چند کشاورز به تفاهم رسیدند و با هم مصالحه کردند و این پرونده پس از چند ماه با صلح و سازش مختومه شد.

نظر خود را ثبت کنید

comment