رویدادی های صبری

رئیس ستاد ملی صبر:

۵۸۰ محکوم به قصاص در سال ۱۴۰۰ با کمک ستاد ملی صبر آزاد شدند

٢١ ارديبهشت ١٤٠١
۵۸۰ محکوم به قصاص در سال ۱۴۰۰ با کمک ستاد ملی صبر آزاد شدند

رئیس ستاد ملی صبر گفت: در سال ۱۴۰۰ با تلاش مقامات قضایی بویژه دادستان ها، شوراهای حل اختلاف، مددکاران زندان و صلح یاران با اخذ رضایت از اولیا دم از اجرای بیش از ۵۸۰ فقره حکم قصاص نفس جلوگیری شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در اولین نشست کارگروه مرکزی پیگیری سازش در پرونده های قصاص که در مرکز توسعه حل اختلاف کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه و تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای سازش و تعیین تکلیف پرونده های قصاص، شیوه نامه نحوه پیگیری سازش در پرونده های قصاص با همکاری مشترک مرکز توسعه حل اختلاف، دادستانی کل کشور و سازمان زندان ها تصویب شد.

وی افزود: کارگروهی در مرکز توسعه حل اختلاف با حضور نمایندگانی از نهادهای یادشده، ستاد دیه و چند سفیر صلح با مسئولیت رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز تشکیل شد.

رئیس ستاد ملی صبر، افزود: این کارگروه در راستای هم افزایی و هماهنگی بیشتر بین بخش های مختلف دستگاه قضایی و نهادهای مردمی تشکیل شده و همزمان با آن، کارگروه های استانی نیز با مسئولیت رئیس کل دادگستری در ۳۱ استان کشور تشکیل فعالیت می کنند.

 وی مهمترین رویکرد کارکرد این کارگروه را استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، ریش سفیدان، مشاهیر، صلح یاران و سفیران صلح برای افزایش رضایت در پرونده های قصاص و کاهش اجرای احکام قصاص اعلام کرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین صادقی  با تشکر از همکاری جدی و بسیار نزدیک دادستانی کل کشور, سازمان زندان ها و اقشار مختلف مردم،  گفت: تحلیل، آسیب شناسی و بررسی آمارهای قصاص در سطح کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، شوراهای حل اختلاف و صلح یاران برای افزایش رضایت در پرونده های قصاص، دریافت، بررسی و گزارش برنامه ها و عملکرد استان ها در این رابطه و افزایش هماهنگی عملیاتی دستگاه های عضو کارگروه را از اهم مصوبات نخستین نشست این کارگروه برشمرد.

رئیس کارگروه مرکزی پیگیری سازش در پرونده های قصاص، با اشاره به این موضوع که تاکنون ۴۶ مصوبه و پیشنهاد از ستادهای استانی دریافت و در حال بررسی در کمیته کارشناسی کارگروه مرکزی است. اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ با تلاش بخش های مختلف همچون مقامات قضایی بویژه دادستان ها، شوراهای حل اختلاف، مددکاران زندان و صلح یاران و اخذ رضایت از اولیای دم از اجرای بیش از ۵۸۰ فقره حکم قصاص نفس جلوگیری شده است.


نظر خود را ثبت کنید

comment