رویدادی های صبری

رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان خبر داد:

صلح و سازش اختلاف۱۲ساله در شهرستان جاسک استان هرمزگان

٢٨ دي ١٤٠٠
صلح و سازش اختلاف۱۲ساله در شهرستان جاسک استان هرمزگان

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان گفت: صلح و سازش پرونده اختلاف مالی ۱۸ میلیارد تومانی با تلاش اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف و معتمدین و ریش سفیدان و اعضای ستاد صبر شهرستان جاسک استان هرمزگان محقق شد.

به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان، "مظفر حمزه ئی" خبر از صلح و سازش پرونده اختلاف مالی به ارزش ۱۸میلیارد تومان پس از گذشت ۱۲ سال را داد.

وی افزود: با پیگیری اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان جاسک و بر اساس وظیفه ذاتی خود در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش،اختلافی که ۱۲سال در شهرستان جاسک به طول انجامیده بود با تلاش بی وقفه اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف شهرستان جاسک و با همیاری اعضای ستاد صبر و معتمدین و ریش سفیدان و مسئولین آن شهرستان منجر به صلح و سازش میان طرفین دعوی گردید.

نظر خود را ثبت کنید

comment