رویدادی های صبری

گذشت شاکی از مطالبه 17 میلیون تومان در راستای بخشایش فاطمی

٢٣ بهمن ١٣٩٨
گذشت شاکی از مطالبه 17 میلیون تومان در راستای بخشایش فاطمی

خواهان با وساطت اعضاء و کارکنان شعبه 43 شورای حل اختلاف اصفهان از طلب 17 میلیون تومانی خود گذشت کرد.

به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختلاف استان اصفهان، با همت و تلاش و پیگیری های شعبه 43 شورای حل اختلاف اصفهان پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ 17 میلیون تومان به صلح و سازش انجامید.

اعضاء و کارکنان شورا در ایام فاطمیه و الگوگیری از این بانوی بزرگوار در راستای بخشایش فاطمی موفق شدند، پرونده دیگری از اختلافات مردمی را با صلح و سازش خاتمه نمایند و خواهان با پیگیری و وساطت اعضاء و کارکنان شعبه 43 از طلب 17 میلیون تومانی خود با رضایت کامل گذشت کرد و با صدور گزارش اصلاحی شعبه را ترک کرد.

نظر خود را ثبت کنید

comment