آخرین اخبار:

رویدادی های صبری

با همکاری اعضای شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت صورت گرفت؛

سازش پرونده ممانعت از ملاقات فرزند 5 ساله

٢٤ بهمن ١٣٩٥
سازش پرونده ممانعت از ملاقات فرزند 5 ساله

با تلاش اعضای شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت در پرونده ممانعت از دیدار فرزند که در دادگستری نیز رأی آن تأیید شده بود مصالحه صورت گرفت.

در  پرونده ای با موضوع ممانعت از ملاقات فرزند که در دادگستری پاکدشت نیز رأی ملاقات فرزند صادر شده بود پس از تلاش اعضاء شعبه 24 شورای حل اختلاف پاکدشت  پس از ماهها به مصالحه انجامید .


این پرونده پس از امتناع از رأی در یکی از شعب دادیاری دادسرای پاکدشت رسیدگی و به نتیجه نرسیده بود که بعد از ارجاع به شورای حل اختلاف و زحمات همکاران در برقراری اصلاح ذات البین به توافق در ملاقات فرزند دختر 5 ساله توسط والدین آنها ختم شد  .

انتهای پیام/  


نظر خود را ثبت کنید

comment