رویدادی های صبری

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد:

سازش پرونده قتل پس از 10 سال در گلستان

١٧ مهر ١٣٩٨
سازش پرونده قتل پس از 10 سال در گلستان

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان از سازش پرونده قتل با رضایت اولیای دم مقتول، پس از 10 سال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، احمد جعفری گفت: با تلاش اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف و همکاری بزرگان و معتمدان محلی پرونده قتلی که در سال 87 به وقوع پیوسته بود، با رضایت اولیاء دم به صلح و سازش ختم شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان در خصوص این قتل گفت: حدود 10 سال قبل جوانی 39 ساله به قصد سرقت خودروی مقتول با وی درگیر و با ضربات چاقو او را به قتل رسانده است.

وی افزود: با شکایت اولیای دم پرونده پس از رسیدگی های قانونی منجر به صدور حکم قصاص از سوی مرجع قضایی شد.
رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان افزود: پرونده مذکور در تیرماه سال جاری به شعبه ویژه صلحی زندان گرگان ارجاع و با پیگیری های انجام شده از سوی اعضای شعبه پس از مشاهده آثار ندامت از سوی زندانی یاد شده و سعی در جبران مافات، طی چندین مرحله دعوت از اولیای دم و معتمدین و ریش رسفیدان محلی، در نهایت در چند قدمی چوبه دار رضایت شکات حاصل شد و اولیای دم از حق قانونی و شرعی خود گذشتند.

گفتنی است؛ طی سال جاری این ششمین پرونده قصاصی است که اولیای دم با پادرمیانی اعضا شورای حل اختلاف گلستان گذشت کردند.

نظر خود را ثبت کنید

comment