رویدادی های صبری

رئیس کل دادگستری استان یزد:

سازش 60 درصدی شعب شورای حل اختلاف زندان قابل تحسین است

٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨
سازش 60 درصدی شعب شورای حل اختلاف زندان قابل تحسین است

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: شعب شورای حل اختلاف زندان با ایجاد سازش در 784 پرونده از مجموع 1341 پرونده، سازش 60درصدی را رقم زده اند که قابل تحسین است.

به گزارش روابط عمومی ستاد ملی صبر، "محمدرضا حبیبی" گفت: کسب رضایت7 نفر از اولیای دم و گذشت از قصاص نیز از دیگر تلاش های شوراهای حل اختلاف مستقردر زندان های استان بوده است که جای تقدیر دارد.

وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان ها مسئله ای است، که مورد تاکید است و برهمین اساس دستورالعمل ویژه ای از سوی معاون دادستان کل کشور نیز به استان ها ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر اجتناب از صدور قرار بازداشت جز در موارد الزامی قانونی تأکید کرد  و بیان داشت: طبق نظر فقهی ریاست قوه قضاییه در مواردی که مدیون مدعی اعسار است و دِین هم مسبوق یه ایسار سابق نیست نباید بازداشت و زندان شود مگر خلاف ادعای او ثابت شود.

وی در خصوص افراد در بندی که توان پرداخت مهریه یا نفقه را ندارند نیز گفت: وقتی فردی به واسطه عدم شغل و یا توانایی مالی 6 ماه در زندان مانده و نتوانسته حتی یک سکه از مهریه خود را بپردازد باید روند قضایی معسر کلی برای این فرد پیگیری شود تا از رسوب این گونه افراد در زندان جلوگیری گردد.

نظر خود را ثبت کنید

comment