رویدادی های صبری

شماره حساب و پیوند خرید:

نمایش الیورتویست، «یاور» نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

٣١ فروردين ١٣٩٨
نمایش الیورتویست، «یاور» نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت در روزهای دوم تا هفتم اردیبهشت ماه نمایش زندگی خود را با نام «الیورتویست» به روی صحنه خواهند برد.

صحنه‌ها می‌توانند بخشی از حقیقت زندگی باشند.

بازیگران صحنه ما بخشی از نمایشی تلخ هستند که بر اساس داستانی واقعی، زندگی‌شان را دستخوش تغییر کرد. بازیگران این صحنه بچه‌هایی هستند که بر اثر یک اشتباه در لحظه‌ای بزرگ شدند و حیاط بازی‌شان از خانه به زندان منتقل شد. حالا آن‌ها برای اینکه یک بار دیگر طلوع آفتاب را از پنجره خانه‌شان تماشا کنند،بازیگران صحنه‌ای می‌شوند تا با کمک شما همیاران کانون اصلاح و تربیت در آستانه جوانی کمی زندگی کنند. از شما دعوت می‌کنیم بیننده نمایش بچه‌های کانون اصلاح و تربیت باشید، تا شاید با تامین دیه آن‌ها، این بار زندگی روی دیگرش را به آن‌ها نشان بدهد. برای دیدن نمایش آن‌ها از شما دعوت می‌کنیم تا با یاری هم فرصتی دوباره برای زندگی بهتر به آنها هدیه کنیم .


شماره حساب جهت کمک به آزادی این نوجوانان :

 حساب ساير منابع زندانهاي استان تهران

٢١٧١٣١١٢٠٤٠٠٨

بانك ملي


پیوند خریق بلیط نمایش:

https://www.irannamayesh.com/theater/10831/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA

نظر خود را ثبت کنید

comment