رویدادی های صبری

جهانگیری در همایش ملی صبر:

باید گفتمان صبر و صلح به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود

٢٧ اسفند ١٣٩٥
باید گفتمان صبر و صلح به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود

معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید در جامعه این رواج یابد که افراد فقط همدیگر را تحمل نکنند بلکه یاد بگیرند باهم کار کنند.

 اسحاق جهانگیری در همایش ملی صبر با اشاره به اهمیت صبر در جامعه، افزود: سه فاکتور صلح، بخشش و رضایت اگر در جامعه تحقق یابد، جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی گرفته می شود.


وی تصریح کرد: صلح و بخشش روشی برای درمان مشکلات است. نبودن روحیه بخشش و گذشت در جامعه به سلامت جامعه آسیب جدی می زند و نبود روحیه بخشش عامل دلایل دیگر است.


معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: امسال چهار جلسه در حضور رهبر انقلاب با محوریت آسیب های اجتماعی داشتیم در این جلسات بارها تاکید شدکه باید همدلی و هماهنگی در راستای آسیب ها وجود داشته باشد.


وی افزود: نتیجه تنگناهای امروز جامعه ما را به اهمیت گفتمان صبر هدایت می کند. برای مقابله با این تنگناها باید گفتمان صبر و صلح به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شود.


جهانگیری تصریح کرد: یه عنوان یک مسئول اجرایی به این نتیجه رسیدم که هیچ برنامه توسعه ای و تحول بزرگ بدون توجه به پیش نیازهای فرهنگی از جمله صبر، محقق نمی شود.


وی با اشاره به اینکه بدون توجه به پشتوانه های فرهنگی، منابع انسانی و سرمایه گذاری ها به نتیجه نمی رسد، گفت: سرمایه اجتماعی تعیین کننده ترین نوع سرمایه ها است و متناسب با این اهمیت باید از زوال سرمایه ها جلوگیری کرد


جهانگیری افزود: باید به انگیزه های فردی و مدنی در سطح گفتمان های ملی توجه شود، در جامعه ای که اخلاق نهادینه شود، بسیاری ای از مشکلات حل می شود.


معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بخشش و صلح در کشور، گفت: این مهم تنها توسط حکومت محقق نمی شود و باید در جامعه این رواج یابد که افراد فقط همدیگر را تحمل نکنند بلکه یاد بگیرند باهم کار کنند.


وی در خصوص اقتصاد مقاومتی، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد انزوایی نیست بلکه مقاومت به معنای توسعه بهتر با تکیه بر ظرفیت ها است.

نظر خود را ثبت کنید

comment