زهرا از تهران

این محکوم به لیست علاقه مندی های شما افزوده شد.
مشاهده لیست

اطلاعات خانواده

  • شماره سریال پروفایل 5533
  • نام زهرا
  • شهر محل سکونت تهران
  • وضعیت سرپرستی خانوار سرپرست
  • نسبت با فرد محکوم همسر
  • تعداد افراد خانواده 2
  • وضعیت مالکیت مسکن استیجاری
  • وضعیت تحت پوشش سازمان های حمایتی عدم پوشش
  • جنسیت زن

درباره زهرا و مشکلاتش:

همسر زهرا شش ماهی است در حبس به سرمی برد. او وادار شده برای سکونت به همراه فرزند شیرخوار خود به پارکینگ منزل پدر همسرش برود. بیش از ده ماه است بخاطر وضع حمل امکان فعالیت ندارد. وی قبلا در خانه مشغول به کارهای از قبیل مونتاژ کاری و ساخت جعبه های فانتزی بود. پارکینگ محل سکونت فاقد رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی نظیر وجود کنتور برق در مجاورت گاز خوراک پزی، لوله بخاری ناایمن و سرمای بیش از است. زهرا به 5.000.000تومان کمک هزینه تأمین ودیعه مسکن نیاز دارد.

مبلغ مورد نیاز برای کمک (تومان)
/ /
تعداد کمک ها: 92 نفر
مبلغ جمع آوری شده: 289,000 تومان

نظر خود را ثبت کنید

comment